Skip Navigation

NAŠE ETIKA

Lidé se nás často ptají, jak můžeme nabízet tak skvělé ceny a zároveň podnikat etickým způsobem. Věříme v cenově dostupnou módu, na kterou každý dosáhne – ne však na úkor mnoha lidí, kteří pomáhají naše výrobky vyrábět.

Spravedlivé odměňování a ochrana zdraví při práci jsou základní hodnoty našeho poslání. Proto od všech našich dodavatelů a továren, které vyrábějí naše oděvy, požadujeme, aby splňovali mezinárodně uznávané normy. Třebaže 98 % továren, které vyrábějí naše produkty, pracuje i pro jiné značky, nezneužíváme žádné takové situace ani je jinak neobcházíme. Proto náš tým pro etické obchodování a udržitelnost životního prostředí každoročně provádí za účelem sledování dodržování předpisů na 3 000 auditů.

Od roku 2006 jsme rovněž členem nezávislé Iniciativy etického obchodování, jíž jsme od roku 2011 hodnoceni jako lídr. Od každého partnera očekáváme, že bude dodržovat tento etický kodex, jenž rovněž zahrnuje nulovou toleranci dětské práce, maximální počet hodin, který zaměstnanci mohou týdně pracovat, a podporu práva na vstup do odborových svazů.

Věci děláme jinak

Jak dokážeme udržet ceny nízko, aniž by to bylo na úkor etických standardů? Je to tím, že věci děláme trochu jinak než ostatní maloobchodní prodejci. Začíná to maximalizací účinnosti našich provozů. Od používání nažehlovacích štítků po zasílání našich produktů v obalech optimalizovaných pro regálový prodej – na každém kroku v rámci dodavatelského řetězce nacházíme možnosti snížení nákladů a zlepšení účinnosti. Ať pracujete v některém z našich skladů, některé z našich prodejen nebo navrhujete naše udržitelné oděvy v některé z našich centrál, můžete být hrdí na naše úsilí minimalizovat náš dopad na životní prostředí a současně přistupovat ke každému, s kým spolupracujeme, s respektem.

People working in Primark factory

Víc než jen oddaní

S naším týmem pro etické obchodování a udržitelnost životního prostředí čítajícím více než 100 odborníků se zapojujeme do řady významných iniciativ. Kromě Iniciativy etického obchodování podporujeme například Textilní alianci, Koalici pro udržitelné oblečení a detoxikační kampaň vedenou hnutím Greenpeace. Nedávno jsme se připojili k německé iniciativě Partnerství pro udržitelný textil a rovněž jsme se stali zakládacím členem iniciativy ACT pro spravedlivé mzdy. Jakožto člen dohody Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh prosazujeme udržitelná zlepšení v pracovních podmínkách v textilním průmyslu v Bangladéši.

Naši lidé

Důležitý je pro nás každý od pěstitele bavlny až po asistenta prodeje, každý, kdo se podílí na uskutečňování vize Primarku. Se svými zaměstnanci jednáme slušně, platíme jim spravedlivé mzdy a zajišťujeme pro ně pracovní prostředí, které odpovídá těm nejvyšším nárokům. Chápeme jako své poslání napomáhat, aby se všichni naši kolegové cítili dobře, a podporujeme je v jejich profesním a osobním rozvoji v práci i mimo ni. Proto také zajišťujeme široký rejstřík interních rozvojových programů, v nichž se lze naučit vše od problematiky zákazníkům až po dovednosti v oblasti vedení a řízení, na základě kterých můžete získat předpoklady pro další pokrok v kariéře.

Naše životní prostředí

Svůj podíl na péči o planetu bereme velmi vážně. Z naší podpory iniciativ nebo zavádění nových praktik je patrné, že ústředním bodem všeho, co děláme, je udržitelnost.

Dosud jsme zrecyklovali:

11,000

tun
ramínek

4,000

tun
plastů

56,000

tun
krabic

94%

odpadu z našich obchodů a skladů je buď recyklováno, nebo znovu využito

Zboží odebíráme od 1 000 výrobců, kteří souhlasili s naší politikou životního prostředí, a tím přispíváme k udržení
700 000 pracovních míst na čtyřech kontinentech. Veškeré neprodané zboží poskytujeme zdarma nadaci Newlife Foundation v Evropě nebo organizaci KIDS / Fashion Delivers ve Spojených státech.

Tím jsme se zařadili mezi 5 % členů Iniciativy etického obchodování, kteří si v oblasti správy životního prostředí vedou nejlépe. A to je jen začátek naší snahy přispět k vytvoření udržitelnější planety, na níž se budete moci v rámci členství v našem týmu podílet.

Kam vstupujete

Jste připraveni připojit se ke společnosti se svědomím a dělat práci, která ovlivňuje životy lidí po celém světě? V otázkách našich partnerství s pěstiteli bavlny, našich opatření na zlepšení efektivity nebo naší snahy vytvořit bezvadné pracovní podmínky budete mít příležitost přispět k tomu, aby budoucnost Primarku byla ještě udržitelnější a etičtější než kdykoli dříve.

Tak na co čekáte? Připojte se k naší etické revoluci.

Podat žádost teď hned

Chcete-li zjistit více, navštivte naši stránku o etickém prodeji.

„Svou odpovědnost vůči zaměstnancům výrobců, prostředí, v jakém pracují, vůči našim zákazníkům a našim akcionářům bereme velmi vážně. Vyvíjíme značné úsilí, abychom měli jistotu, že je naše zboží vyráběné za dobrých pracovních podmínek, že jsou respektována práva zaměstnanců a že je výroba v souladu s ochranou životního prostředí. Zastáváme názor, že etické obchodování nesmí být vázáno na cenu.“

Katharine Stewartová, ředitelka etického obchodování a ekologické udržitelnosti společnosti Primark.

Naposledy prohlížená pracovní místa

No recently viewed jobs found.